top of page

Politica de confidențialitate și limitarea răspunderii legale

Politica de confidențialitate și limitarea răspunderii legale


Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru. Noi, www.rivadu.com (în continuare „noi”), respectăm
confidențialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal și tratăm cu seriozitate protecția datelor.
Securitatea datelor cu caracter personal și prelucrarea strict confidențială a datelor Dumneavoastră reprezintă
prioritatea noastră principală. Pentru a asigura datele Dumneavoastră cu caracter personal, ne angajăm să
protejăm confidențialitatea tuturor persoanelor care utilizează serviciile noastre. Prelucrăm în mod
confidențial toate datele cu caracter personal transmise de către Dumneavoastră. De asemenea, angajații
noștri sunt obligați să trateze în mod confidențial datele Dumneavoastră cu caracter personal. Toate datele
sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor („RGPD”) și cu
legislația română aplicabilă.


În continuare veți găsi mai multe informații privind utilizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal:


I. Numele și adresa Operatorului


În ceea ce privește Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal, alte documente
naționale ale statelor membre privind protecția datelor cu caracter personal și reglementările privind protecția
datelor cu caracter personal, operatorul este:


Felicia J Ursarescu
Telefon:
E-Mail:
Website: www.rivadu.com


II. Furnizarea Website-ului și crearea fișierelor-jurnal


1. Descrierea și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal
Cu ocazia fiecărei vizite pe site-ul nostru, sistemul nostru prelucrează date și informații automate ale
sistemului informatic care accesează site-ul nostru. Prin urmare, se colectează următoarele date:

  •    Informații privind browserul utilizat și versiunea acestuia

  •    Limba și versiunea software-ului acestui browser

  •  Sistemul de operare și desktop-ul acestuia

  •  Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului

  •  Adresa IP a utilizatorului

  •  Data și ora accesului și diferența de fus orar în raport cu GMT

  •  Volumul de date transferate

  •  Website-uri prin intermediul cărora utilizatorul accesează site-ul nostru

  •  Site-uri accesate de către utilizator de pe site-ul nostru

  •  Statusul accesului/ codul statuului HTTP

Aceste date sunt salvate în fișierele-jurnal ale sistemului nostru.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Articolul 6 alin. 1 lit. f RGPD este baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor-jurnal.


3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite funcționarea website-ului. Prin
urmare, este necesară stocarea adresei IP a utilizatorului pe durata sesiunii.
Stocarea în fișierele jurnal asigură operarea website-ului. În plus, aceste date permit optimizarea afișării
website-ului și asigurarea siguranței sistemului nostru IT. Nu analizăm aceste date în scopuri de marketing în
acest context.
Acestea reprezintă interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din
RGPD.


4. Stocarea datelor
Datele stocate în fișierele jurnal vor fi șterse după 6 luni. Nu există stocare suplimentară a datelor într-un
mod care să permită identificarea unei persoane („persoana vizată”).
III. Solicitarea datelor de contact prin intermediul unui formular online sau e-mail


5. Descrierea și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal
Dacă ne contactați prin formularul de contact online sau prin e-mail, noi vom colecta și prelucra numele
Dumneavoastră, datele Dumneavoastră de contact și solicitarea Dumneavoastră specifică.


6. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Scopul prelucrării acestor date este de a gestiona solicitarea Dumneavoastră de contactare.


7. Temeiul juridic
Prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal transmise exclusiv pe baza consimțământului
Dumneavoastră (articolul 6 alin. 1 litera a RGPD). Puteți retrage acest consimțământ în orice moment. O
notificare informală prin e-mail cu privire la retragere este suficientă. Retragerea consimțământului nu
afectează legalitatea prelucrării în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.


8. Stocarea și ștergerea
Rivadu.com șterge sau utilizează pseudonimizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal din
momentul în care nu mai este necesară îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate și
prelucrate și nu mai există obligații legale pentru a le stoca în continuare. Obligațiile privind dovezile și
păstrarea datelor rezultă în special din legislația comercială în vigoare, legea societăților pe acțiuni, legea
fiscală și reglementările privind spălarea banilor. În plus, rivadu.com păstrează datele cu caracter personal
necesare pentru afirmarea, apărarea sau justificarea revendicărilor legale și implementarea acestora în cadrul
procedurilor administrative sau judiciare. Astfel, datele se păstrează până la sfârșitul perioadei de limitare
relevante sau până la încheierea finală a procedurii.


IV. Crearea unui cont de utilizator/ înregistrarea pe website-ul nostru


9. Scopul

Pe durata rutinei de înregistrare, rivadu.com colectează și procesează date cum ar fi numele, adresa de livrare
și adresa de facturare în scopul creării unui cont de utilizator. Contul de utilizator permite accesarea mai
rapidă a tuturor datelor furnizate anterior (de exemplu, nume, număr de telefon, denumirea companiei, codul
fiscal și adresa) pentru comenzi ulterioare.


10. Temeiul juridic
Datele sunt prelucrate în conformitate cu consimțământul Dumneavoastră (RGPD Art. 6 alin. 1 lit. a) acordat
pe parcursul procesului de înregistrare. Aveți întotdeauna dreptul de a retrage acest consimțământ (informații
privind posibilitățile de contestare și detaliile de contact pot fi găsite mai jos). În momentul în care ștergeți
contul de utilizator, datele Dumneavoastră vor fi păstrate în scopuri documentare, în funcție de interesele
legitime (RGPD Art. 6 alin. 1 lit. f)


12. Stocare / Ștergere
Datele Dumneavoastră vor fi păstrate până în momentul în care veți șterge contul Dumneavoastră de
utilizator și ulterior pentru o perioadă de doi ani, dacă obligațiile legală de păstrare a datelor nu se opun unei
astfel de ștergeri sau în cazul în care datele Dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru apărarea sau
afirmarea revendicărilor legale.


V. Comenzi realizate prin utilizare magazinului nostru Web


13. Scopul
Pe parcursul unei comenzi realizate pe website-ul nostru, rivadu.com colectează și prelucrează datele
furnizate de către Dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii, adresa de livrare/ colectare, adresa de
facturare, coșul de cumpărături, conținutul comenzii, detalii de facturare, detalii de plată etc. pentru a facilita
achiziționarea produselor noastre de pe website-ul nostru.


14. Temeiul juridic
Prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului on-line
(RGPD Art. 6 alin. 1 lit. b) și pentru respectarea obligațiilor legale la care este supus operatorul (RGPD Art.
6 alin. 1 lit. c).


15. Stocare / Ștergere
Datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt, în general, stocate și păstrate timp de trei ani de la ultima
activitate, cu excepția cazului în care obligațiile legale de păstrare se opun unei astfel de ștergeri sau în cazuri
individuale în care datele Dumneavoastră sunt necesare pentru apărarea sau afirmarea revendicărilor legale.
Datele referitoare la comenzile și tranzacțiile individuale sunt păstrate în conformitate cu obligațiile legale de
păstrare a datelor cel puțin șapte ani.


VI. Utilizarea de Cookie-uri


16. Definirea cookie-urilor
Cookie-urile sunt fișiere de text de dimensiuni reduse stocate în browserul Dumneavoastră web. Acestea sunt
descărcate de browser-ul Dumneavoastră când vizitați website-ul nostru pentru prima dată. Când reveniți pe
website-ul nostru de pe același dispozitiv sau browser, respectiv, fișierul cookie și toate informațiile din
acesta sunt trimise pe website-ul care l-a creat („cookie-ul propriu”) sau pe website-ul de care aparține
(„Cookie-ul terț”) . Acest lucru ne permite să aflăm dacă website-ul a fost vizitat anterior cu browserul

respectiv și ne permite să modificăm afișarea conținutului. Cookie-urile „țin minte” preferințele
Dumneavoastră, ne spun cum folosiți site-ul și pot adapta ofertele pe afișaj în mod individual pentru
Dumneavoastră.


17. Cookie-uri utilizate
Folosim „cookie-uri de sesiune” pe durata vizitei Dumneavoastră pe site-ul nostru cu scopul de a efectua
transferul de mesaje și de a furniza serviciile solicitate de către Dumneavoastră. Prelucrarea datelor prin
cookie-uri se bazează pe interesele noastre legitime de a furniza un website complet funcțional și servicii
solicitate de Dumneavoastră. (RGPD Art. 6 alin 1 lit.f).

bottom of page