top of page
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Vă rugăm să citiți cu atenție următorul document înainte de a cumpăra o ședință de coaching.

În momentul în care ați cumpărat și achitat ședința, sunteți pe deplin de acord cu următoarele:

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă prestarea de servicii de coaching de luni până vineri între orele 08 si 18:00.

Art. 2 Vânzarea serviciilor de coaching se face cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor din prezentul contract.

Între: Rivadu Ltd reprezentată  de Felicia J. Ursărescu, in calitate de Professional Coach, înscrisă la ”Registro Nazionale Coach Professioniti ITALIA” cu numărul (B-0264A)

si Doamna/ul

numit “Client”

cu domiciliul in

precizăm, cu scopul consimțământului informat al Clientului:

1.Coaching-ul este o „relație de ajutor”, profesie reglementată de Legea nr.4 din 14 ianuarie 2013. Constă în aplicarea de către profesionist a unui set de tehnici, abilități și competențe menite să faciliteze Clientul în utilizarea resurselor sale personale, astfel încât să poată găsi soluția pentru o problemă care creează suferință existențială și să-și îmbunătățească calitatea generală a vieții.

2.Scopul coaching-ului este de a oferi Clientului oportunitatea de a-și explora și recunoaște propriile modele de acțiune și gândire și de a crește nivelul de conștientizare, astfel încât să poată folosi cât mai bine resursele personale pentru a se gestiona eficient și a obține un nivel mai bun de bunăstare.

3. Coach-ul operează în domeniul bunăstării și creșterii personale, așa cum este înțeles și definit de Carta de la Ottawa în 1986. De fapt, Coach-ul posedă abilități specifice pentru promovarea bunăstării individului și nu desfășoară activități de sănătate sau psihologice. În acest sens, Clientul este sfătuit să nu modifice sau să întrerupă niciun tratament de sănătate, eventual în vigoare la momentul începerii relației de ajutor la care se face referire în prezentul contract, fără avizul prealabil al medicilor care l-au prescris.

3. Clientul declară pe propria răspundere că nu suferă de nici un fel de tulburare psihică care poate fi încadrată în categoria nevrozelor, că nu ia tratament medicamentos care să-i afecteze funcțiile cognitive, că nu consumă nici un fel de substanță cu efect psihotrope/stupefiante și nu face uz și abuz de alcool.

Acestea fiind spuse, CLIENTUL ȘI COACH-UL SUNT DE ACORD:

A. A se întâlni în ziua și orele convenite, în condițiile în care ședința de consultanță este de 60 de minute. Întâlnirile vor avea loc online prin intermediul platformei Google Meet.

B. Neanularea intalnirii in termen de 24 de ore înainte de intalnire va avea ca rezultat taxa clientului pentru intalnirea propriu-zisa, cu excepția cazului in care impedimentul se datoreaza unui caz de forta majora (ex: accident, boala).

C. Costul ședinței este de € 60,00 pe care clientul se obligă să o achite înaintea fiecărei ședințe prin platforma Stripe pe site-ul rivadu.com.

D. Expirarea firească a prezentului Acord coincide cu încheierea întâlnirilor programate, dar încheierea relației poate avea loc și în prealabil, în orice moment, la inițiativa Clientului și/sau a Coach-ului. În acest caz, aceștia se obligă să-și comunice intenția de a rezilia contractul cu cel puțin o săptămână înainte, pentru a putea programa o întâlnire finală, dacă va fi considerată necesară de Coach.

E. La încheierea Contractului, părțile pot decide reînnoirea acestuia, menținând toate sau parțial condițiile stabilite, și stabilind noi obiective sau metode de implementare considerate necesare pentru derularea cu succes a procesului de coaching.

F. Întâlnirile se desfășoară cu respectarea principiilor de etică și deontologie profesională indicate de Registrul Național al Coachilor Profesionişti ITALIA. În special, Coach-ul acționează în conformitate cu obligația de a proteja Clientul și confidențialitatea atât în raport cu datele personale și sensibile ale Clientului, cât și cu toate informațiile de care ia cunoștință în timpul relației de coaching.

Mulțumim!

bottom of page